مقاله تکوين تدريجي سنت نگارش تاريخ ادبي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۷۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تکوين تدريجي سنت نگارش تاريخ ادبي ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ ادبي
مقاله تذكره
مقاله سنت نگارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرقاني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبقه بندي آثاري که در مجموعه بزرگ نوشتارهاي تاريخ ادبياتي قرار مي گيرند، کار آساني نيست. چون از يک طرف ميان نخستين تجربه ها که فقط برخوردار از «خصلت تاريخ ادبياتي» هستند تا آثاري که به معناي مصطلح، «تاريخ ادبيات» ناميده مي شوند، بيشتر از هزار سال فاصله است و از طرف ديگر، تعداد، رويکردها و متدهاي به کار رفته در آن ها نيز بسيار متعدد و متنوع است. بر خلاف آن چه عموما تصور مي شود، ريشه تاريخ ادبيات هاي امروزي را نه در نوشتارهاي «تذکره اي» بلکه در نوشتارهاي «پيشاتذکره اي» سراغ گرفت. بررسي سير تکوين و تکامل «سنت نگارش تاريخ ادبي» ايران موضوع اصلي اين مقاله است، اين که خاست گاه «سنت» کجا بوده و چه مراحلي را طي کرده تا در قرن بيستم ميلادي به فرم نهايي خويش رسيده است؟ ما بدين منظور مجموعه آثاري را که در خانواده بزرگ تاريخ ادبيات ها قرار مي گيرند، در سه نسل طبقه بندي کرده ايم: نوشتارهاي پيشاتذکره اي، نوشتارهاي تذکره اي و تاريخ ادبيات ها. سپس سعي کرده ايم در هر مرحله نشان دهيم که چه آثاري و چگونه در تکوين و تکامل «سنت» نقش داشته اند. نسبت اين سه نسل با يک ديگر، چونان نسبت «جد» به «پدر» و به «فرزند» است.