سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام شفیعی – دانشجوی دکتری تکتونیک،دانشگاه شهید بهشتی
سیداحمد علوی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمد محجل – گروه تکتونیک،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منطقه فاریاب در بخش های انتهایی جنوب شرقی پهنه سنندج -سیرجان، در بخش داخلی کوهزاد زاگرس با واحدهای سنگ شناسی مربوط به پالئوزوئیک سه مرحله تغییرشکل را نشان می دهد . مرحله اول و مرحله دوم با چین خوردگی مکرر و مرحله سوم با توسعه گسلش نرمال ،نفوذ دایک های دلریتی و ایجاد ساختارهای فروافتاده توسعه یافته است.