مقاله تکيه در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تکيه در زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکيه
مقاله تکيه واژگاني
مقاله تکيه زيروبمي
مقاله واج شناسي لايه اي
مقاله آهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در چارچوب نظريه واج شناسي لايه اي (Autosegmental-metrical) به مطالعه تکيه در زبان فارسي مي پردازد و مي کوشد با تمايز ميان دو مفهوم مجزاي ذهني و عيني از تکيه، جايگاه تکيه در کلمات زبان فارسي را مورد مطالعه قرار دهد. مفهوم ذهني از تکيه اشاره به دانش زباني اهل زبان از الگوي برجستگي واژه ها در ذهن گويشور زبان دارد که به آن تکيه واژگاني (stress) مي گويند و مفهوم عيني از تکيه به الگوي برجستگي کلمه در گفتار اطلاق مي شود که به آن تکيه زيروبمي (pitch accent) مي گويند. تحقيق حاضر با استناد به اطلاعات موجود در واژگان ذهني (mental lexicon) گويشور فارسي نشان مي دهد (بر خلاف برخي تحقيقات پيشين) که انواع واژه هاي فارسي در ذهن اهل زبان داراي الگوي تکيه واحدي است. ميان تکيه واژگاني و تکيه زيروبمي رابطه قابل پيش بيني و معناداري وجود دارد و از اين رابطه علاوه بر مطالعات محض زباني، در توليد خودکار آهنگ (intonation) و نواي گفتار (prosody) نيز مي توان استفاده کرد. با توجه به يافته هاي اين تحقيق، مباحثي مانند الگوي تکيه در صيغه هاي مختلف فعل يا در صورت هاي گوناگون تصريفي اسم و يا بي تکيه بودن برخي از واحدهاي واژگاني مانند حروف اضافه و غيره موضوعيت خود را از دست مي دهند. در اينجا تکيه بر بودن و يا نبودن انواع تکواژهاي اشتقاقي، تصريفي و واژه بست ها مورد بررسي قرار گرفته است که حضور آن ها در ساختمان کلمه، جايگاه تکيه کلمه را قابل پيش بيني مي کند.