مقاله تک صدايي در ترجمه دن کيشوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات زبان و ترجمه (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تک صدايي در ترجمه دن کيشوت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دن کيشوت
مقاله پرسپکتيويسم زباني
مقاله چندصدايي
مقاله محمد قاضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي فريد علي
جناب آقای / سرکار خانم: فريدي مازيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دن کيشوت به عقيده بسياري از محققان نخستين رمان يا به عبارت دقيق تر نخستين رمان مدرن است. متفکران و نويسندگاني چون باختين، فوکو و فوئنتس با بررسي رابطه زباني اين رمان با جهان فلسفي آن هر کدام به نوعي به اين مساله پرداخته اند. در اين مقاله پس از بررسي پاره اي از ويژگي هاي زباني همچون بازي با اسامي خاص، اشتباهات زباني سانکو پانزا، مشاجرات بر سر زبان صحيح بين دن کيشوت و سانکو، به کارگيري از اصطلاحات و بالاخره استفاده از لهجه هاي مختلف که به بعد بخشيدن به زبان و ارايه تفاسير مختلف از حقيقت در اين رمان انجاميده است، به طرح اين مساله پرداخته ايم که در مهمترين ترجمه اين اثر يعني ترجمه محمد قاضي، مترجم تا چه حد در حفظ چندصدايي و پرسپکتيويسم زباني موفق بوده است.