سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو تحقیق مجموعه مهندسی زلزله پاسیفیک دانشگاه برکلی، کالیفرنیا
سامان منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، راه کارمناسبی برای افزایش مقاومت برشی اتصالات تیر و ستون در ساختمان های بتنی ارائه شده است. یکی از مواردی که در ساختمانهای بتنی شهر بم و روستاهای دشت سیلاخور در زلزله شهر بم و دشت سیلاخور مشاهده گردید، شکست ساختمانهای بتنی در محل اتصال ذکر شده بود. موارد متعددی باعث کاهش مقاومت برشی مقطع فوق می گردد. یکی از این عوامل، عدم تعبیه میلگردهای برشی مناسب در این قسمت می باشد. به این دلیل برای ساخت سازه های بتنی جدید، باید با دانستن موضوع ذکر شده، روشی برای افزایش مقاومت این اتصال ارائه شود. در این مقاله با راه کار مناسب تعبیه میلگرد افقی در وسط شبکه تیر، مقاومت برشی تا حد قابل توجهی افزایش پیدا می نماید. برای انجام مطالعه موردی، تعداد مشابهی تیرهای بتنی معمولی و مقاومت بالا که دارای خاموتها و نسبت های متفاوتی از شبکه فولادی افقی در قسمت مرکزی مقطع اعضا می باشند مورد آزمایش شکست قرار گرفته اند. برای پیش بینی میزان مشارکت میلگردهای شبکه در مقاومت برشی، آزمایشهایی روی تیرها به وسیله اندازه گیری تنش های فولاد توسط کرنش سنج ها انجام گرفته اند. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که با بکارگیری میلگرد افقی در مقطع تیر، مقاومت برشی تیر حدود ۱۳۰٪ بهبود می یابد. از این رو با افزایش مقاومت برشی، بیضی خطر سازه های بتنی در هنگام زلزله دارای عملکرد مناسبی شده در صورت اجرای صحیح مواد پیشنهاد شده در این مقاله بسیاری از خرابی های مشاهده شده در ساختمانهای بتنی در زلزله بم ، دشت سیلاخور و …، در زلزله های آینده رخ نخواهند داد.