سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
ابوالفضل کریمی مقدم – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

با توجه به نتایج حاصل از مطالعات صحرایی، میکروسکوپی ، آنالیز داده های ژئوشیمیایی و با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون: محیط ژئودینامیکی، نرخ گسترش کف اقیانوس ، نرخ ذوبپیرولیت، سری ماگمایی ، پی دگرگونی، ضخامت و نوع سنگهای بازیک و فوق بازیک، لیتولوژی تکتونیت ها – به عنوان تفاله باقیمانده از ذوب (هارزبوژیت و لرزولیت) – رسوبات پلاژیک همراه ، تغییر شکلها و ساختمانهای مختلف، اندازه نئوپلاستها و نوع تجزیه ، تیپ (Harzburgit Ophiolite Type) “HOT” برای افیولیت های مشهد پیشنهاد می گردد.