سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید ورشوچی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
محمدجعفر محمدزاده – دکتری ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی
رضا فلاحت – فوق لیسانس مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

ناحیه ورزقان در استان آذربایجان شرقی برروی کمربند فلززایی آلپ – هیمالیا قرار دارد عملکرد سیستمهای آذرین درونی و بیرونی سبب ایجاد کانی زایی متعدد به همراه آلتراسیونهای مختلف هیدروترمال شده استکه این التراسیونها در سه ناحیه سونگون، کبقال، و انجرد کاملا قابل تشخیص می باشد. تصاویر ماهواره ای استر بهعلت تفکیک مکانی و طیفی بالا توانایی زیادی در ثبت و تفکیکی انواع آلتراسیون های موجود در سیستم هیدروترمال دارند جهت ثبت این آلتراسیون ها که میتواند جهت اکتشافات مقدماتی مفید باشد. از تصاویر استر استفاده گردید.