سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلی ایزدی کیان – دانشجوی دکتری تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی
سید احمد علوی – دکتری دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد محجل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر سپاهی گرو – دکتری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

پورفیروبلاست های آندالوزیت در سنگ های دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی منطقه همدان در بخش هایی دگرشکلی کششی و برشی نشان می دهند. این پورفیروبلاست ها حوادث مربوطه را به گونه ای در خود ثبت کرده اند که کشیدگی آندالوزیت ها در دو راستای اصلی قرار گرفته است. بیشترین مقدار کشیدگی این پورفیروبلاست ها در سنگ های دگرگونی ناحیه ای، جنوب تا جنوب خاور بوده و در سنگ های دگرگونی مجاورتی این راستا به شمال خاور تغییر پیدا کرده است. همچنین پورفیروبلاست هایی که در پهنه های برشی قرار گرفته اند ساز و کار این پهنه ها را نشان می دهند. مطالعه این پهنه های برشی سازگاری آشکاری با تکتونیک برشی راست بر در این منطقه از پهنه سنندج سیرجان را مشخص می کند.