سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود خامود چیان – مدیر عامل

چکیده:

اقتصاددان ممتاز جهانی «لسترتارو» می گوید «کشوری ثروتمندمی شود که راه شکوفایی کاشفان و نواندیشان خود را بگشاید» این نگرش تارو حکایت از این دارد که مبنای ثروت آفرینی و کسب اقتصاد برتر پایه دانش و تخصص استوار است و این انسانهای کارآ،رین هستند که از دانش و اطلاعات ثروند می آفرینند.
این بدان معنا نیست که رقابت در عرصه اقتصاد جهانی در این تعریف بیش از هر چیز دیگری به علم، دانش، فکر، اندیشه و انسانهای کارآفرین متکی است. از طرفی اقتصاد بسته و بتن درهای رقابت به روی خودی یعنی مرگ زیرا در سایه افزایش و گسترش انواع ارتباطات سریع در ابعاد بین المللی و گسترش فن آوری اطلاعات اقتصاد پویا نیاز به همکاری ملتهای دیگر و رقابت با دستاورهای آنان را می طلبد.
به نظر تارو منابع با رازش در این عصر انسانها هستند به شرط اینکه دانشمند، متخصص، کارورز و مبتکر باشند با این فرض باید گفت که به هیچ وجه نمی توان به درستی فهمید که از پیش بر سازمان ما چه خواهد گذشت و چه اطلاعاتی نیاز دارد.