مقاله جابجايي تصادفي سومين مولر فك پايين به فضاي اينفراتمپورال: گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۹۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: جابجايي تصادفي سومين مولر فك پايين به فضاي اينفراتمپورال: گزارش مورد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابجايي دندان
مقاله فضاي اينفراتمپورال
مقاله مولر سوم فك پايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه اكبري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشق پور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خارج كردن دندان يكي از مهمترين و شايع ترين اقداماتي است كه در مطب دندانپزشكي انجام مي شود. آشنايي با عوارض احتمالي اين جراحي بدون ترديد براي هر دندانپزشكي ضروري است. هدف از اين گزارش معرفي يك مورد جابجا شدن تصادفي سومين مولر فك پايين به فضاي اينفراتمپورال بعنوان يكي از عوارض جراحي دندان عقل مي باشد.
يافته ها: خانم ۲۳ ساله با محدوديت شديد در باز كردن دهان از طرف يك دندانپزشك به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي ارجاع شده بود كه در ارزيابي راديوگرافي وجود دندان عقل فك پايين در فضاي اينفراتمپورال مشهود بود. دندان جابجا شده بدليل تداخل مكانيكي با زائده كرونوئيد موجب محدوديت شديد در باز كردن دهان شده بود، دندان در اتاق عمل و تحت بيهوشي خارج و محدوديت حركت دهان برطرف شد.
نتيجه گيري: آگاهي از عوارض احتمالي خارج كردن دندان يك اصل پايه است و هر دندانپزشكي كه اقدام به اين جراحي مي كند بايد در مورد عوارض احتمالي آگاه و با نحوه كنترل آن نيز آشنا باشد.