سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
قنبرعلی شیخ زاده – دانشگاه کاشان، کاشان
محمد قاسمی – دانشگاه کاشان، کاشان
مسعود قهی – دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده:
میدان جریان و انتقال حرارت جابه جایی طبیعی آب در یک کانال عمودی با گرمایش نامتقارن شبیه سازی و به صورت عددی مطالعه شده است . معادلات حاکم با شرایط مرزی معین با استفاده از روش حجم محدود حل شده اند . هر یک از پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه ، برای اعداد رایلی ۳۶×۱۰، ۱۲×۱۰ و ۲۴×۱۰ به ازای نسبت ابعاد ثابت کانال (نسبت طول قسمت فعال به عرض کانال ) آورده شده اند . در تمام این حالت ها جریان برگشتی در حوالی دیواره سرد شکل گرفت . خطوط جریان، پروفیل های سرعت و نمودار های عدد ناسلت به خوبی نامتقارن بودن جریان ره به تصویر می کشند .