سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد آقامیری – دکترای پزشکی عمومی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مازندران

چکیده:

جابجایی ناگهانی تعداد بیشماری از افراد چه در مورد پناهندگان (جابجایی به خارج از مرزهای جغرافیایی – سیاسی یک کشور) و چه آوارگان (جابجایی به محدوده جغرافیایی در داخل یک کشور) می تواند شرایط خاص بهداشتی ایجاد نماید که نیازمند اقدامات فوری است. از این رو ارزیابی سریع بهداشتی که باید جمعیت قبلی موجود در منطقه را نیز در بر گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بار اضافی بر سازمان های محلی وارد گردیده است.
اجرای ارزیابی سریع، باید جامع نیز باشد که شامل موارد مشخص شده ذیل میباشد:
– تعیین محل مناسب جهت اسکان آوارگان
– برنامه ریزی جهت جمع آوری اطلاعات
– ارزیابی وضعیت بهداشتی آب
– ارزیابی وضعیت محیطی و منطقه ای: اولویت با دو موضوع اصلی سرپناه
– ارزیابی مکان دستگاه های محلی، کشوری و بین المللی جهت کمک های فوری
۱- وضعیت تغذیه – مرگ ومیر و ابتلا
الف – جمع آوری اطلاعات آماری
– برآورد جمعیت و تفکیک بر اساس جنس و سن
– ورود و خروج به منطقه در هفته
– پیش بینی تعداد واردین در آینده
– ترکیب نژادی افراد حاضر و حل زندگی اصلی و مبدا مکانی آنها
– تعیین گروه های در معرض خطر
– بعد و تعداد خانوار
– تاریخچهبهداشتی
– وضعیت تغذیه
– وضعیت مرگ و میر
– میزان مرگ و میر خام: تعداد مرگ در هر ده هزار نفر در یک روز
– میزان مرگ و میر در سنین خاص: تعداد مرگ و میر در ده هزار نفر در یک گروه سنی خاص در یک روز
ه – وضعیت ابتلا و شیوع بیمار
گردآوری اطلاعات درمورد:
– تعداد موارد بیماریهای مختلف خصوصا بیماریهای با شیوع بالا یا ناگهانی
– بعد جمعیت
پس از اتمام ارزیابی های فوری:
۱- یافته ها را طبق لیست پیوستت مرتب نمایید
۲- بر اساس یافته ها، نیازها را تخمین زده، اولویت بندی کرده و طبقه بندی کنید.
۳- پس از آن ، جهت تصمیم گیری و اجرا به مسئولین اجرایی منطقه ای، ملی و بین المللی، یافته ها را منتقل نمایید تا در امر ارائه خدمات سرعت داده شود.