سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوادی –
مجید شاه پسند زاده –
محمدرضا قاسمی –
علی یساقی –

چکیده:

به منظور بازسازی سامان گسل درون، از اواخر ترشیری تا عهد حاضر، بخش میانی این سامان گسلی (حدفاصل جنوب شهرستان تربت حیدریه تا شمال شهرستان کاشمر) بررسی شده است. این بخش به سبب وجود هندسه هم دوشان ، خود به دو قطعه تقسیم می‌شود. بازسازی بر اساس بهترین انطباق ریخت شناسه آبراهه ها و نیز پادگانه ها و مخروط افکنه های قدیمی در این دو قطعه انجام شده است. در اثر وجود هندسه پله گسترد و ساز و کار چپ بر سامان گسلی درون در این منطقه، فرایش و چین خوردگی جوان نهشته های پلیوسن – کواترنری در راستای این پهنه گسلی مشاهده می‌شود. در قطعه جنوب شهرستان تربت حیدریه – باختر روستای شاد مهر میزان جابجایی تجمعی سامان گسلی درون حدود ۸۰۰ متر است در صورتی که در قطعه باختر شاردن – شمال کاشمر طی دو مرحله بازسازی جنبش گسل، با میزان جابجایی پس‌انداز ۱٬۳۰۰ و ۳٬۳۰۰ متر به دست آمده است . بر اساس میزان جابه‌جایی‌های به‌دست‌آمده و نیز سن نسبی پادگانه ها و مخروط افکنه های جابه‌جا شده به لغزش کمینه قطعات شمال تربت حیدریه – باختر روستای شاد و باختر روستای شاد نه – شمال کاشمر به ترتیب ۰/۸ و ۱/۳ میلی‌متر در سال برای هر قطعه پیشنهاد می‌شود.