مقاله جابه جايي مختلط و تشعشع سطحي در کانال شيبدار با منابع گرمايي برجسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: جابه جايي مختلط و تشعشع سطحي در کانال شيبدار با منابع گرمايي برجسته
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابه جايي مختلط
مقاله ترکيب هدايت و جابه جايي و تشعشع
مقاله حل عددي
مقاله کانال شيبدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني نيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله حل عددي جابه جايي مختلط با هدايت حرارتي و تشعشع سطحي در کانال شيبدار تشکيل شده از يک برد مدار چاپي همراه با سه تراشه به عنوان مولد گرما بررسي شده است. جريان هوا بعنوان سيال خنک کننده به صورت حالت دايم، لايه اي، تراکم ناپذير و در حال توسعه حرارتي و هيدروديناميکي فرض شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود در شبکه جابه جا گسسته سازي شده و براي تزويج سرعت و فشار روش سيمپل به کار رفته است. مقايسه نتايج عددي با کارهاي تجربي و عددي موجود صحت و دقت نتايج را تاييد مي کند. نتايج عددي براي توزيع دما و سرعت وبيشينه دماي توليد شده در تراشه به ازاي زاويه نصب و سرعتهاي مختلف فن، بر پايه عدد رينولدز در محدوده و شار حرارت توليدي در تراشه ها بر پايه عدد گراشف در محدوده ارایه شده است. بيشترين تاکيد بر مقايسه دو حالت مختلف طراحي برد به صورت افقي و عمودي به ازاي پارامترهاي مختلف است. نتايج نشان مي دهند که دماي بيشينه، به عنوان مهمترين پارامتر طراحي تجهيزات الکترونيکي، در محدوده جابه جايي طبيعي با افزايش زاويه نصب برد از حالت افقي به حالت عمودي، تا سانتي گراد کاهش مي يابد اما در محدوده جابه جايي اجباري، تا درجه سانتي گراد افزايش مي يابد.