مقاله جابه جايي و دگرگوني اسطوره رستم در شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۶۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: جابه جايي و دگرگوني اسطوره رستم در شاهنامه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رستم
مقاله دستان
مقاله سام
مقاله نريمان
مقاله مرداس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي دشت ارژنه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رستم يكي از پرآوازه ترين پهلوانان شاهنامه است. در شاهنامه، پدر او دستان، پدربزرگ او، سام و جد او نريمان است و اصل و نسب او از سوي مادر به ضحاك فرزند مرداس مي رسد. با اين اوصاف، روشن مي شود كه اسطوره رستم در شاهنامه به كلي دگرگون شده است؛ به اين ترتيب كه نه دستان پدر اوست و نه سام و نريمان، پدربزرگ و جد او هستند. از سوي ديگر، در اصل و نسب مادري او نيز، خلاف آنچه در شاهنامه آمده است، ضحاك پسر مرداس نيست. بنابراين در واقع، شكل كهن تر اسطوره رستم اين گونه بوده است كه دستان، صفت رستم، نريمان، صفت گرشاسپ، مرداس، صفت ضحاك و سام، نام خانداني بوده است كه گرشاسپ از آن برخاسته است و بنابراين رابطه خويشاوندي كه در شاهنامه درباره اصل و نسب رستم بيان شده، در نتيجه دگرگوني و جابه جايي اسطوره شكل گرفته است و واقعيت ندارد.