سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد قاسمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی و مهندسی
افراسیاب رئیسی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت جابه جایی آزاد آرام در یک محفظه مربعی که دیواره بالایی آن در دو دمای مختلف، و سایر دیواره ها عایق است، بررسی می شود. معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی سیال به روش عددی اختلاف محدود حل می شوند. محاسبات به ازای اعداد ریلی ۱۰ به توان ۲ الی ۱۰ به توان ۸ انجام شده و نتایج در قالب خطوط جریان و خطوط همدما و نرخ انتقال حرارت موضعی ارائه می شود. نتایج نشان می دهند که در اثر افزایش عدد ریلی گردابه های ایجاد شده در سیال قویتر شده و به سمت گوشه های بالایی محفظه کشیده می شوند. این تقویت جریانها باعث افزایش قابل توجه در عدد نوسلت موضعی روی دیواره بالایی است.