سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مهسا فرخنده کلات – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد
امید صفری – استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
زکیه ترزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد

چکیده:
صخره های مرجانی از متنوع ترین زیستگاه های جهان به شمار می ایند و تقریباً در یک ششم مناطق ساحلی کم عمق گرمسیری و نیمه گرمسیری، در آب های ساحلی بالغ بر ۱۰۰ کشور دنیا یافت می شوند. خلیج فارس نیز با وجود قرار گرفتن در مناطق نیمه گرمسیری (عرض های بالاتر از استوا) از جمله مناطق مستعد حضور آبسنگ های مرجانی به شمار می رود. این تحقیق با هدف آشنایی با آبسنگ های مرجانی خلیج فارس و اسیب آنها در اثر تنش های محیطی و انسان ساز انجام گرفت. این صخره ها در ایران مساحتی حدود ۱۰۵۰ هکتار واقع در اطراف ۱۶ جزیره و در نوار شمال غربی تا شمال شرقی خلیج تایبند واقع شده اند. در مجموع ۳۶ گونه موجود در خلیج فارس متعلق به ۹ خانواده و ۲۴ جنس می باشد که در این میان جنس های Poritrs و Acropora از خانواده FAVIIDAE غالب و بیشترین تنوع را دارا می باشند. اوج تنوع و تراکم جمعیتی و گونه های غالب به خوبی در نواحی دور از سواحل توسعه یافته و مناطق حفاظت شده یافت می شوند که علت را می توان به تنش های گرمایی موجود بر اثر تغییر اقلیم، آلودگی های نفتی و شیمیایی، صید بی رویه ماهیان، حمل و نقل دریایی، تفرج وتوریسم و در نهایت توسعه بسط داد که تعداد بسیاری از این ذخایر ارزشمند ایران را وادار به کاهش و تخریب می نماید. پیشنهاد می شود که با استفاده از ارزیابی های محیط زیستی، کنترل آلاینده ها و پیشگیری از انتشار نفت در آب های خلیج فارس به حفظ هرچه بیشتر آبسنگ های مرجانی و گونه های وابسته به آنها از جمله ماهیان، بی مهرگان و غیره توجه خاص مبذول نماید. نتایج نشان می دهد علاوه بر دخالت های انسانی و آلودگی های هرساله تعدادی از آبسنگ ها به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و جغرافیایی منطقه سفید می شوند.