سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا رجب پور اشکیکی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه
حسین گنجی دوست – دکترای مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت م

چکیده:

در این تحقیق به بررسی جامدسازی و تثبیت خاک آلوده به فلزات سنگین با سیمان پرتلند به عنوان یکی از تکنیکهای تصفیه در مدیریت پسماندهای خطرناک پرداخته شد. نسبت بهینه اختلاط خاک به سیمان با رعایت کردن اصل توجیه کیفی برابر ۸ درصد وزنی برای عمل تصفیه بدست آمد. آزمایشهای انجام شده برنمونه ها شامل مقاومت فشاری،آب شوییSEM و XRD ،بود. نتایج نشان دادند رعایت کردن اصل توجیه کیفی موجب بهبود در اختلال بوجود آمده درواکنشهای هیدراتاسیون سیمان در اثر اختلاط با خاک آلوده شده و علی رغم افت اولیه مقاومت، نمونه های با سن بیشتر مقاومت فشاری بالایی کسب می نمایند که موجب کاربردی کردن توده سخت شده نهایی گردید. همچنین غلظت فلزات آب شویی شده از ساختار توده در مقایسه با مقادیر مجاز بمراتب کمتر بوده و به لحاظ زیست محیطی برای دفع ایمن توده نهایی نگرانی وجود ندارد. در تحلیل طیفهایXRDترکیبات تثبیت شده از سرب و روی در کریستالهای سیمان هیدراتهیافت شد. همچنین در تصاویرSEM افزایش خلل و فرج توده نهایی مشاهده گردید.