سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سبا اولادنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله تثبیت و جامد سازی فلزات سنگین کرم و نیکل لجن تصفیه خانه صنعتی نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به خطرات فلزات سنگین در محیط زیست، روش جامدسازی و پایدارسازی برای تصفیه این مواد آلاینده در پسماند انتخاب شد. همبند کننده مورد استفاده با توجه به ارزان بودن وتولید انبوه آن در کشور ،سیمان انتخاب شد. غلظت فلزات آلاینده مورد نظر و میزان نشت آنها در نمونه های پسماند خام به ترتیب با روشهای XRF،TCLPتعیین گردید.با طرح اختلاطهای مختلف با نسبتهای متفاوت آب به سیمان،آلاینده به سیمان،پوزولان به سیمان،نمونه های استاندارد ساخته شد. برای نفوذناپذیرتر شدن بتن ساخته شده پوزولان به نمونه ها اضافه شد. نمونه های پسماند جامد سازی شده مورد آزمایشهای مقاومت فشاری(UCS)بیست و هشت روزه، آزمایش نشت استاتیکی (TCLP) قرار گرفت. پس از بررسی نتایج آزمایشات و جدولهای رسم شده ،طرح اختلاط بهینه تعیین شد. از طرح اختلاط نمونه هایی که دارای حد استاندارد از لحاظ مقاومت و نشت بودند، می توان در کارهای سبک عمرانی که ظرفیت باربری بتن اهمیت چندانی ندارد ااستفاده مجدد کرد.