مقاله جامعه اطلاعاتي، جوامع معرفتي، شکاف هاي ديجيتال و ضرورت هاي جديد توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: جامعه اطلاعاتي، جوامع معرفتي، شکاف هاي ديجيتال و ضرورت هاي جديد توسعه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي ديجيتال
مقاله جامعه اطلاعاتي
مقاله جوامع معرفتي
مقاله شکاف ديجيتال
مقاله فرصت ديجيتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خانيكي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر ضمن معرفي نظريه ها و ديدگاه هاي مربوط به شکل گيري و پيشبرد جامعه اطلاعاتي و شرايط جديدي که اطلاعاتي شدن در عرصه جهاني پديد آورده است، وي‍ژگي هاي جامعه اطلاعاتي و جوامع معرفتي مطرح و با يکديگر مقايسه شده است. مطالعه ادبيات موجود، نشان مي دهد که انقلاب اطلاعات دو چالش مهم را مطرح کرده است؛ يکي پر کردن شکاف ديجيتال و ديگري ضمانت آينده آزادي بيان. همچنين براي درک بهتر روند جهاني ارتباطات به بررسي سياست هاي جهاني ارتباطات در دوره معاصر پرداخته شده و اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي در ژنو و تونس به طور اجمال مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين با معرفي دو شاخص جهاني «آمادگي الکترونيک» و «فرصت ديجيتال»، به بررسي و مقايسه جايگاه کشورها در جهان و وضعيت شکاف ديجيتال پرداخته شده است. نتيجه اين بررسي نشان مي دهد هر چند که ايران در سال ۲۰۰۸ در رتبه هفدهم کشورهاي داراي بيشترين کاربران اينترنت قرارگرفته ولي از نظر رتبه آمادگي الکترونيک، روند صعودي نداشته است.