سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام شریفیان ثانی – مهندس مکانیک، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات مدیریت فردا

چکیده:

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) مرحله ژنو که در دسامبر سال ۲۰۰۳ تشکیل شد با صدور دوسند به نامهای، بیانیه اصول و برنامهاقدام، چهارچوب شکل گیری و استقرار جامعه اطلاعاتی جهانی را ترسیم کرده است. یکی ازمهمترین راهکارهایی که در سند برنامه اقدام (الگو عملیاتی سند بیانیه اصول) مورد تاکید قرار گرفته است توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی می باشد که شالوده بنیادین جامعه اطلاعاتی تلقی شده است. یکی از زیر ساختهای مهم و اساسی توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در لایه تکنولوژیک «مرکز داده» می باشد کهنقش موثری در ارائه سرویسهای متنوع و متعدد به کاربران تحت شبکه ایفا می کند، بنابراین باید با شناختکامل از کاربردها و ویژگی های مرکز داده نسبت به ایجاد و راه اندزی مراکز داده اهتمام ورزید.