مقاله جامعه ريسک و اهميت آن براي مطالعات استراتژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: جامعه ريسک و اهميت آن براي مطالعات استراتژيک
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه مدرن
مقاله ريسك
مقاله جامعه ريسك
مقاله مطالعات استراتژيك
مقاله اولريش بك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه مدرن دچار تحول بنياديني شده و از اسامي گوناگوني براي مشخص كردن اين تحول، از قبيل دوران پست مدرن، عصر پست ماترياليسم  و نظاير آن استفاده مي شود. به زعم اولريش بك، جامعه شناس آلماني، اين تحول نه عبور از مدرنيته كه تعميق آن است. وي با وضع اصطلاح جامعه ريسك كوشيده است نشان دهد در جامعه مدرن متاخر با نوعي وفور ريسک و آگاهي وسيع مردم از آن مواجهيم. در اين جامعه، خطرات و تهديدات نه ناشي از حوادث طبيعي، بلكه مصنوع دست انسان اند.
تغيير و تحول در تهديدات و ريسك ها به معني تغيير شكل سياست نيز هست، زيرا يكي از اهداف مهم سياست دفع تهديدات است.