مقاله جامعه شناسي احساسات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: جامعه شناسي احساسات
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساسات
مقاله نقش پذيري
مقاله فرهنگ
مقاله قدرت. منزلت
مقاله انتظار
مقاله تجربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسي احساسات در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادي به عنوان يكي از حوزه هاي جامعه شناسي در آمريكا مورد توجه قرار گرفت. در خلال مقطع زماني مذكور شمار قابل توجهي مقاله و كتاب در اين حوزه به چاپ رسيد كه در آنها با احساسات به عنوان مقوله اي كه قابل بررسي و تحليل جامعه شناختي است برخورد شد. مقاله‌ حاضر با بررسي چهار نظريه كلاسيك و يك نظريه اخيرتر در مباحث نظري جامعه شناسي احساسات تلاش مي كند توصيفي اجمالي از اين حوزه ناشناخته ارائه نمايد. در اين راستا، نظريه هاي كنش متقابل شات و نظريه هنجاري هوقشيلد تحت عنوان ساختمندي اجتماعي و نظريه‌ ساختاري كمپر و نظريه تضاد كالينزدر قالب اثباتگرايي معرفي مي شوند. در نهايت نيز رهيافت تركيبي جاناتان ترنر بنام نظريه عمومي جامعه شناختي مورد بررسي قرار مي گيرد.