مقاله جامعه شناسي دولت مدرن و نقد آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: جامعه شناسي دولت مدرن و نقد آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت مدرن
مقاله بورکراسي
مقاله طبقات اجتماعي
مقاله جنبش هاي اجتماعي
مقاله نظام سرمايه داري
مقاله انقلاب هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازجمله تغييرات بسيار مهم كه ظرف سده گذشته روي داده نقش روبه گسترش دولت در زندگي اجتماعي مي باشد. بر خلاف جامعه شناسي کلاسيک که تا اوايل قرن بيستم محور بحث آن جامعه بود و به نوعي از پرداختن به مبحث دولت و تحولات آن اجتناب مي ورزيد – البته به استثنايي جامعه شناسي مارکسيستي – در قرن بيستم و نيز سال هاي اخير دولت مدرن نه تنها در تغييرات زندگي اجتماعي بلکه در نظريه هاي جامعه شناسي نيز جايگاه مهمي يافته است و اين فرض بنياديني است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است.