مقاله جامعه شناسي دين و جنسيت: بررسي نظري و تجربي با تاکيد بر اشتغال زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: جامعه شناسي دين و جنسيت: بررسي نظري و تجربي با تاکيد بر اشتغال زنان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله دين
مقاله اشتغال زنان
مقاله جوامع اسلامي
مقاله محيط هاي فرهنگي ـ اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، با رويكردي جامعه شناختي به بررسي زمينه هاي نظري و تجربي مناسبات بين دين و جنسيت با تاکيد بر وضعيت اشتغال زنان در جوامع اسلامي مي پردازد. مرور ادبيات تحقيق نشان مي دهد که با وجود اجماع انديشمندان درباره وضعيت اشتغال زنان در بسياري از جوامع مسلمان، تبيين اين وضعيت براي آنان موضوعي بحث برانگيز شده است؛ به طوري که نظريات گوناگون و بعضا متناقضي براي تبيين اين وضعيت ارايه کرده اند که در بخش اول اين مقاله به آن ها پرداخته مي شود. اين موضوع به ميزان زيادي ريشه در کمبود تحقيقات تجربي و عيني دارد. لذا، بخش دوم اين مقاله به يافته هاي يک تحقيق تجربي اختصاص دارد. نتايج اين تحقيق مبتني بر روش لجستيک رگرسيوني، نشان مي دهند که وجود الگوهاي متعدد در زمينه اشتغال زنان در جوامع اسلامي مبين اين نکته اساسي است که در خصوص تبيين مناسبات بين دين و جنسيت بايد به نقش به مراتب مهم تر و تعيين کننده تر زمينه ها، تجربه ها و آموخته هاي زنان مسلمان در محيط هاي فرهنگي، اجتماعي گوناگون در نقاط مختلف جهان توجه کرد. نظر به اين که ايران نيز از جمله کشورهاي مسلمان جهان محسوب مي شود و به ويژه با توجه به زمينه هاي مشارکت بيشتر زنان ايراني در بازار کار (مانند افزايش تحصيلات زنان و نياز و تمايل فزاينده زنان براي مشارکت در امور اقتصادي) طي سال هاي اخير و گسترش فزاينده آن در سال هاي آتي، مباحث اين مقاله مي تواند در شناخت و تبيين وضعيت موجود و چشم اندازهاي آينده در زمينه وضعيت زنان در ايران به ويژه وضعيت اشتغال آن ها مورد استفاده قرار گيرند.