سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین رسالتی – شرکت چوب و کاغذ مازندران (عضو هیئت مدیره جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنا
ماندانا فتحی – شرکت ماندانا شیمی (عضو هیئت مدیره جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع)

چکیده:

پیشرفت فن اوری و توسعه اقتصادی هر کشوری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با فعالیت های پژوهشی در جامعه دارد، به طوری که بین تولیدناخالص ملی، صادرات و هزینه هایتحقیق و توسعه درکشورهای مهم صادر کننده همبستگی خوبی وجود دارد که بیانگر نقش مهم فعالیت های پژوهشی در ارتقای فن اوری، رشد اقتصادی و توانایی مالی این کشورها برای صادرات است.
امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی تحقیقات توسعه ای که به افزایش بهره وری، بهبود کیفیت محصول و روش ساخت و در نهایت کاهش هزینه ، کاهش ضایعات و بهبود رضایت مشتری منجر می شود، نسبت به تحقیقات پایه و کاربردی به مراتب سهم بیشتری دارد و در خیلی از این کشورها بیش از ۶۰ درصد هزینه تحقیقات ملی به تحقیقات توسعه ای اختصاص مییابد. مضافا اینکه در خیلی از این کشورهای پیشرفته مثل ژاپن سهم هزینه های تحقیقاتی توسعه ای حدود ۸۰ درصد هزینه های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، امروزه ابداع و اختراع روشهای جدید ساخت، اصلاح و بهبود فرایند و کیفیت محصول و بهبود بهره وری برای تولید کالای خاص در اولویت سرمایه گذاری نسبت به ابداع و اختراع برای تولید محصولات جدید است.