سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس امدادی –

چکیده:

با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت فرزندان در جامعه امروزی و نقش خانواده به عنوان کانون پرورش آدمی در دوران کودکی و نوجوانی و ایفای این نفش توسط والدین علی الخصوص پدرانی که به علت پایبندی به یکسری مسائل اخلاقی و ایمان و دینی و ملی در دفاع از ملیت و نوامیس و آب و خاک ، به درجه جانبازی نائل آمده اند و جانباز گشته اند، و در امر تشریک مساعی نمی توانند آنطور که بایسته و شایسته است ایفای نقش کنند، جهت سنجش ایفای نقش پدران جانبار درخانواه تحقیقی با دو هدف کلی یعن بررسی اطلاع و آگاهی جانبازدر نقش پدر در خانواده، و چگونگی ایفای نقش خود به عنوان پدرجانباز در خانواده، با توجه به محدودیت های فردی (حسی – روحی واجتماعی) در نمونه۳۶ خانواده ایی که به صورت کاملاً تصادفی در ۶ منطقه شهر با رعایت تناسب جمعیت، به طوری که بتوان نتایج را به کل تعمیم داد انجام گردید.
از بین ۳۶ جانباز که سرپرستی خانواده را به عهده داشتند و هر کدام در درصد جانبازی و محل مجروحیت تفاوت داشتند ۶ گروه کلی انتخاب گردید.
ابزار مورد استفاده جهت جمع اوری اطلاعات، پرسشنامه با تمسک به فن پرسش وپاسخ انتخاب گردید. که با بررسی و تجزیه و تحلیل ۳۶ پرسشنامه تکمیل شده میزان اگاهی پدران جانباز نسبت به نفش خود درخانواده و ایفای نقش در این زمینه های مختلف از قبیل تعلیم و تربیت فرزندان – الگو برای آنها – تجسس قابلیتهای ذاتی و استعداد درونی فرزندان – امنیت خاطر فرزندان – تکوین شخصیتهای آنها – آماده سازی درپذیرش اخلاق پسندیده – ایجاد محیط لازم تربیتی و پرورشی و … بررسی گردید.
نتایج تحقیق نشان داد کهپدران جانباز در زمینه های نقش پدر گونه خود در خانواده آگاهی نسبی دارند، منتها این آگاهی در ارتباط مستقیمبا دو فاکتور فرهنگ و تحصیلات می باشد (p.<0.00001) و با بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ درصدمولفه های نقش پدری ارتقا و اختلاف معنی داریرا نشان می دهد (p.<0.0005) از طرفی درصد جانبازی و محل مجروحیت جانباز مولفه های تاثیرگذار درچگونگی و کیفیت و کمیت ایفای نقش پدری در خانواده بودند که در متن اشاره خواهد شد.