مقاله جانشيني بين نهاده انرژي با سرمايه در بخش فلزات اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: جانشيني بين نهاده انرژي با سرمايه در بخش فلزات اساسي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضاي نهاده
مقاله کشش هاي قيمتي و متقاطع
مقاله کشش جانشيني آلن
مقاله داده هاي تابلويي
مقاله صنايع فزات اساسي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي مراد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: خانزادي آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل مهم در رابطه با ساختار توليد و ميزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسي امكان جانشيني بين نهاده ها است. جانشيني انرژي با ساير نهادهها، به دليل ويژگي هاي خاص آن مانند پايان پذيري، وفور منابع انرژي و تعلق گرفتن يارانه به انواع حاملهاي انرژي در ايران، از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اينكه صنايع توليد فلزات اساسي يكي از زير بخشهاي انرژي بر بخش صنعت مي باشد كه سهم نسبتا زيادي در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلي اين تحقيق، تخمين تابع تقاضاي انرژي طي دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ در صنايع توليد فلزات اساسي بوده و در كنار آن مكمل يا جانشين بودن برق و ساير نهاده ها در صنعت مزبور نيز بررسي مي شود. با استفاده از روش داده هاي تابلويي مدل هاي تقاضاي نهاده براي نهاده هاي كار، سرمايه، برق، و ساير حاملهاي انرژي به عنوان داده هاي انعطاف پذير در قالب فرم تابعي ترانسلوگ برآورد مي شود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه با توجه به داده هاي مورد بررسي، سرمايه و برق مكمل هم هستند در حالي كه سرمايه با ساير حامل هاي انرژي رابطه جانشيني دارد. جانشيني بين برق و ساير حامل هاي انرژي تاييد نمي شود و كشش قيمتي خودي براي نيروي كار، سرمايه، برق، و براي ساير حامل هاي انرژي به ترتيب برابر با -۰٫۴۹، -۰٫۱۰، -۰٫۳۹، و -۰٫۳۱ برآورد گرديده است.