سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سام صنعتی فروش –
مهرداد دری –

چکیده:

جانمایی تجهیزات در صنایع از جنبه های گوناگون فنی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخودار است . با نگاهی گذرا به حوادث رخداده در صنعت نفت و گاز مانند حادثه Flixborough در انگلستان وPemex درمکزیک ، یکی از عوامل موثر در عدم کنترل حادثه را می توان جانمایی نامناسب تاسیسات نام برد. درمراحل مختلف طراحی مهندسی ایمنی ، جانمایی واحد بعنوان طراحی پیشگیرانه نام برده می شود.