سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سعادت سرشت –
فرهاد صمدزادگان –

چکیده:

در این مقاله مساله جانمایی دوربین با اهداف اندازه گیری موقعیت، شکل و ابعاد یک شی و تامین همزمان قیود دید مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یکمساله بهینه سازی تکاملی چندگانه مورد حل قرار گرفته است. به همین منظور برای اولین بار از روش NSGA-II که روشی بهینه سازی مبتنی بر مفهوم جبهه پرتو است استفاده شده است. مزیت این روش ارائه راه حل بهینه برای مواقعی است که روشهای معمول به جواب نمی رسندیا در نقطه بهینه موضعی همگرا می شوند . این روش قابلیت تحلیل کارایی روشهای دیگر جانمایی دوربین و تبیین پیچیدگی مساله جانمایی دوربین در شبکه های فتوگرامتری را بدست می دهد. در این تحقیق پس از پیاده سازی روش NSGA-II تستهایی روی یکحالت پیچیده جانمایی دوربین صورت گرفت. نتایج این تست مبین قابلیت بالای این روش در حل مسائل سخت مانند طراحی شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه می باشد.