سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین معارفی – کارشناس ارشد عمران، مدیر بخش سیویل هیدرولیک، شرکت مشانیر
سعید جبلی فرد – کارشناس راشد عمران، مهندسی آب،شرکت مشانیر
عطااله نجفی جیلانی – کارشناس ارشدعمران، سازه های هیدرولیکی،شرکت مشانیر

چکیده:

مهار منابع آب سطحی و بهره گیری از انرژی نهفته در آنها، در صورتیکه بر اساس معیارهای فنی و با توجه به ملاحظات خاص طراحی نیروگاه های برقابی صورت پذیرد، به عنوان یکی ا زگزینه های مناسب و توجیه پذیر جهت تولید انرژی محسوب می گردد. در این راستا و با توجه به پتانسیل موجود، طرح افزایش ارتفاع و اصلاح بند تنظیمی گتوند و همچنینجانمایی و احداث نیروگاه برقابی در محدوده این بند تنظیمی بر روی رودخانه کارون، موردمطالعه قرار گرفته است.
در مطالعات انجام شده بر اساس شرایط مرزی جدید حاکم بر دریاچه بند تنظیمی و بر اساس ملاحظات طراحی، گزینه های نیروگاهی ممکن بررسی و مورد مقایسه فنی قرا رگرفته اندعوامل اصلی تعیین کننده شرایط مرزی جدید، عملکرد نیروگاه برقابی سد گتوند علیا با ظرفیت اسمی ۲۰۰ مگاوات است که بر اساس ملاحظات حاکم بر رح و ضریب نیروگاهی حاکم، منجر به افزایش ارتفاعی معادل ۷/۵ متر در تراز آب دریاچه می گردد.
به عنوان گزینه های اصلی، دو حالت تکیه گاهی و بدنه ای برای نیروگاه منظور شد ه و برای حالت تکیه گاهی، دو وضعیت متفاوت در تکیه گاه های چپ و راست مورد مطالعه قرار گرفته است . در هر یک از گزینه های اصلی با توجه به نحوه طراحی کانال های پایابو سراب نیروگاه و همچنین معیارهای اجرایی، زیر گزینه های اصلی مقایسه و بررسی شده و در نهایت، جانمایی نیروگاه در ساحل چپ و با منظور نمودن ملاحظات خاص هندسی و فنی به عنوان گزینه برتر انتخاب گردیده است.