مقاله جايابي بهينه کنترل کننده هاي توان در خطوط انتقال با در نظر گرفتن پخش بار اقتصادي سيستم قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: جايابي بهينه کنترل کننده هاي توان در خطوط انتقال با در نظر گرفتن پخش بار اقتصادي سيستم قدرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش بار اقتصادي
مقاله کنترل کننده توان در خط انتقال
مقاله ماتريس تلفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدياني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ساليان گذشته، بکارگيري کنترل کننده هاي توان در سيستم هاي انتقال توان، بسيار متداول گشته است و اخيرا دو عنصر جديد قدرتي به نام هايVFT وRPFC  عرفي شده اند که مي توان از آنها در کنترل توان خطوط استفاده کرد. در اين مقاله پس از توضيح عملکرد اين دو عنصر جديد، روش جديدي در پخش بار اقتصادي سيستم قدرت، با وجود اين کنترل کننده هاي توان ارايه شده است. در اين مقاله از ماتريس امپدانس و ادميتانس نامتقارن استفاده شده و به روش جديدي ماتريس تلفات و يا ضرايب B محاسبه شده است. همچنين نشان داده شده است که عدم توجه به پخش بار اقتصادي در تعيين مکان و مقدار توان کنترلي در خط، مي تواند سيستم را از حالت بهينه خارج نمايد. تحليل هاي فوق، بر روي سيستمي ۲۶ باسه با ۶ ژنراتور، پياده سازي شده و مورد بررسي قرار گرفته است.