مقاله جايگاه اسب در آثار محمود فرشچيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگره از صفحه ۷۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: جايگاه اسب در آثار محمود فرشچيان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسب
مقاله روانشناسي
مقاله نشانه شناسي
مقاله نماد
مقاله محمود فرشچيان
مقاله نقاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نبرد امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسب پيش از اسلام و در اساطير، متون کهن ديني، شاهنامه، دوره هاي تاريخي و آثار به جا مانده از آن دوران، داراي نقشي بسيار حياتي، ارزشمند بود و همواره مورد ستايش قرار مي گرفت و غير از استفاده رايج آن مانند حمل و نقل و شکار، کارکردهاي آييني، اقتصادي، رزمي، بزمي، تزييني و تشريفاتي نيز داشته است. پس از اسلام نيز با اشاره به اسب در برخي آيات قرآن کريم، متون ايراني-اسلامي و اسب نامه ها (فرس نامه ها)، از سرشت نيک و پر اهميت اين موجود سخن به ميان آمده است. به طور کلي، نگاره اسب در تاريخ فرهنگ و هنر ايران، به ويژه نگارگري و نقاشي ايراني، جايگاه ممتاز و شايسته داشته است .
در آثار محمود فرشچيان نيز اسب در مضامين مختلفي تجلي يافته اما وجه تفاوت و تمايز نقش آن در کارهاي وي علاوه بر کارکردهاي دوره هاي گذشته و بازآفريني آثار، حضور نمادين، روانشناسانه و بيان هنري ويژه و کم نظير اين حيوان مي باشد. اسب در اين بخش از آثار، رها از هر کارکرد، منفعت و غايت، نشانه و نماد هواي نفس، سرکشي، تزکيه، آزادي، تعالي و عميق ترين معاني نهفته در وجود آدمي است،که کم تر در آثار گذشتگان ديده شده است. در اين نوشتار ابتدا جايگاه اسب در دوره هاي مختلف تاريخي مورد مطالعه قرار گرفته و سپس نقش آن در آثار محمود فرشچيان بررسي شده است. تاکيد بر نگرش خلاق و به ويژه بيان روانشناسانه و نشانه شناسانه اسب در آثار اين هنرمند، فرضيه اين تحقيق بوده است. اين پژوهش نظري و با روش توصيفي-تحليلي آثار انجام پذيرفته و هدف اين نوشتار نيز بررسي چگونگي حضور اسب و بيان هنري و رمز گشايي مفاهيم روانشناسانه و نشانه شناسانه آن بوده،که در مضامين گوناگون آثار فرشچيان تجلي پيدا کرده است .