مقاله جايگاه اطلاعات سلامت در رفرم جديد نظام بهداشت و درمان آمريکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۹۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه اطلاعات سلامت در رفرم جديد نظام بهداشت و درمان آمريکا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوري سازماني
مقاله بهداشت و تندرستي
مقاله تکنولوژي اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستانه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موصلي لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيازهاي در حال تحول جامعه که نظام سلامت مي بايست پاسخ گوي آن ها باشد، اصلاح و تحول اين نظام را در همه کشورهاي جهان ناگزير ساخته است. افزايش کارايي و اثربخشي خدمات سلامت، برقراري عدالت، تامين مالي پايدار و بهبود مديريت از اهداف اجراي اصلاحات در نظام سلامت مي باشد. در آمريکا نيز پس از روي کار آمدن دولت جديد، انجام اصلاحات در نظام بهداشت و درمان به طور وسيعي در برنامه هاي کاري اين دولت قرار گرفت. تمرکز اصلي اين اصلاحات بر روي استفاده از فن آوري هاي نوين اطلاعاتي در زمينه مديريت اطلاعات بهداشتي درماني است، زيرا اين دولت، اطلاعات بهداشتي با ارزش را به عنوان کليدي براي توسعه پوشش همگاني مراقبت بهداشتي همراه با ارتقاي کيفيت و کنترل هزينه ها قلمداد مي کند. بنابراين در اين راستا، منشور اطلاعات بهداشتي را در ۷ موضوع مطرح نموده است که در صورت رعايت و اجراي اين اصول، اصلاحات جديد بهداشت و درمان با استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي مي تواند به اهداف از پيش تعيين شده نايل گردد.