مقاله جايگاه اعتکاف در آموزه هاي ديني و تاثير آن بر افزايش شادکامي (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه هاي يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: جايگاه اعتکاف در آموزه هاي ديني و تاثير آن بر افزايش شادکامي (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه هاي يزد)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتکاف
مقاله آموزه هاي ديني
مقاله شادکامي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيك فرجام محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي جايگاه اعتکاف در آموزه هاي ديني و تاثير آن بر افزايش شادکامي بوده است. بدين منظور يک مسجد از سه مسجدي که کليه دانشجويان دختر استان يزد در آن ها معتکف شده بودند به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد که شامل ۱۲۹ نفر بود. دانشجويان طبق طرح شبه آزمايشي پيش آزمون، پس آزمون، قبل و بعد از اعتکاف از طريق آزمون شادکامي آکسفورد مورد ارزيابي قرار گرفتند. تحليل نتايج با استفاده از روش آزمون t دو گروه همبسته، نشان داد که شرکت در مراسم اعتکاف به طور معناداري باعث افزايش شادکامي مي شود (۰۱/۰=a). در نتيجه برنامه هاي مداخله اي که در اعتکاف انجام مي شود شرايطي را ايجاد مي کند که ميزان شادکامي معنوي افراد را افزايش مي دهد.