مقاله جايگاه افغانستان در ژئواستراتژي نظام نوين جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۹۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: جايگاه افغانستان در ژئواستراتژي نظام نوين جهاني
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله افغانستان
مقاله ايالات متحده آمريکا
مقاله ژئواستراتژي نظام نوين جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي سردارمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افغانستان پس از جنگ سرد در مقطعي از سوي ايالات متحده به فراموشي سپرده شد اماحوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر بار ديگر افغانستان را درکانون توجه استراتژيست هاي ايالات متحده قرار داده است. ايالات متحده تاکنون با دو توافقنامه استراتژيک که با افغانستان امضا نموده است نشان داده که کشور افغانستان جايگاه مهمي در ژئواستراتژي ايالات متحده در منطقه خاورميانه بزرگ دارد.
از سوي ديگر افغانستان کشوريست که در طول قرون گذشته همواره در عرصه هاي بزرگ ژئوپليتيکي مدنظر قدرت هاي جهاني قرار داشته است و شکل گيري تحولات سياسي افغانستان تا حدود زيادي متاثر از جايگاه ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيک اين کشور در قلب آسيا بوده است. در زماني براي دستيابي به شبه قاره و در موقعيتي خط مقدم رويارويي دو بلوک ايدئولوژيکي شرق و غرب در جنگ سرد و در حال حاضر در کانون مبارزه با تروريسم و بنيادگرايي و ملاحظات ژئواستراتژيکي و ژئوپليتيکي ديگر.
در اين مقاله قصد داريم با در نظر داشت ژئواستراتژي ايالات متحده در خاورميانه به نقش و جايگاه افغانستان در اين ژئواستراتژي و اهميت اين کشور در ارتباط با سيستم هاي جغرافيايي منطقه اي بپردازيم. به نظر مي رسد جايگاه افغانستان در ژئواستراتژي ايالات متحده فراتر از عمليات نظامي آمريکا و هم پيمانانش در مبارزه با تروريزم و بنيادگرايي در مقطع کنوني خاورميانه هرروز شفاف تر مي شود. تامين امنيت سيستم نوين بين الملل در سيستم هاي چندگانه منطقه اي و نيز تامين امنيت انرژي از جمله عوامل مهم در اهميت افغانستان براي استراتژي هاي بلند مدت ايالات متحده وراي مبارزه با تروريزم و بنيادگرايي در منطقه مي باشد.