مقاله جايگاه انرژي هاي تجديدپذير در نظريه حمل و نقل پايدار مسافر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: جايگاه انرژي هاي تجديدپذير در نظريه حمل و نقل پايدار مسافر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه حمل و نقل پايدار مسافر
مقاله انرژي هاي تجديدپذير
مقاله شاخص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: استادي جعفري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كرم رودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان ميقات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با رشد روزافزون نيازهاي جوامع انساني و به تبع آن گسترش خدمت رساني توسط مراکز متعدد صنعتي، اداري، رفاهي و…، صنعت حمل و نقل به عنوان عاملي اساسي در برقراري ارتباط بين عرضه و تقاضاي اين خدمات مطرح است. همچنين در جريان توسعه جوامع، حمل و نقل به طور همزمان داراي نقش تاثيرگذار و تاثيرپذير بوده است. امروزه ديدگاه همه جانبه به توسعه سبب شده است تا براي دستيابي به ساختار پايدار شهري، نظريه حمل و نقل پايدار به عنوان يک راهبرد مورد توجه کارشناسان، مديران و گردانندگان جوامع شهري قرار گيرد. يکي از مهم ترين موضوعات در نظريه حمل و نقل پايدار، مبحث انرژي است. سهم بالاي صنعت حمل و نقل در مصرف سرانه انرژي و تاثيرات مستقيم آن بر محيط زيست و همچنين پيامدهاي آن در توسعه جوامع، بيانگر جايگاه مهم اين مبحث در نظريه حمل و نقل پايدار است. در اين ميان، حمايت از توسعه فناوري هاي گونه هاي متعدد انرژي تجديدپذير به واسطه بحران زوال منابع فسيلي در جهان و اکتشافات روزافزون در زمينه شناسايي خطرات زيست محيطي استفاده از آنها در دستور کار بسياري از اجلاس هاي مختلف بين المللي، منطقه اي و ملي است. در اين مقاله ضمن تلاش جهت ارايه تعريفي جامع و مانع از انرژي هاي تجديدپذير و توسعه پايدار، سعي بر ارايه شاخص هايي در زمينه ارزيابي جايگاه انرژي تجديدپذير در نظريه حمل و نقل پايدار مسافر شده است. با توجه به جديد بودن مفهوم حمل و نقل پايدار در ادبيات مديريتي حمل و نقل، خط مشي ها و شاخص هاي مورد نظر اين مقاله، مي تواند در دستيابي به توسعه پايدار زيرساخت هاي شهري راهگشا باشد.