مقاله جايگاه ايران در اقتصاد جهاني در مقايسه با کشورهاي منتخب (از منظر شاخص هاي توسعه انساني، آزادي اقتصادي و فضاي کسب و کار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: جايگاه ايران در اقتصاد جهاني در مقايسه با کشورهاي منتخب (از منظر شاخص هاي توسعه انساني، آزادي اقتصادي و فضاي کسب و کار)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي بيگي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بروز و ظهور پديده جهاني شدن يکي از اساسي ترين چالش هاي چشم انداز اقتصاد ايران اين پديده بوده است و اين پديده چنان گسترده و عميق شده که مواجهه با آن اجتناب ناپذير است. در مواجهه با اين پديده، برخورداري از صنعت رقابت پذير کليدي ترين مساله است. صنعتي که بتواند در زنجيره توليد جهاني جايگاه مناسبي براي خود داشته باشد.
به نظر مي رسد يکي از اقدام هاي مهم کشور در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضاي کسب و کار و رقابتي نمودن آن در کشور است.
در اين راستا در اين گزارش سعي شده فضاي کسب و کار کشور از ديدگاه نهادهاي معتبر بين المللي با استفاده از شاخص هاي توسعه انساني، آزادي اقتصادي و فضاي کسب و کار مورد کنکاش قرار گيرد. با توجه به ماهيت شاخص هاي پيش گفته که بصورت امتياز و رتبه بوده، وضعيت هر کشوري را بايستي در مقايسه با ساير کشورها مورد ارزيابي قرار داد. بدين منظور وضعيت ايران در مقايسه با کشورهاي منتخب قرار گرفته است.
نتايج مطالعات نشان مي دهد ايران نيازمند تلاش بيشتري براي دستيابي به اهداف خود در ايجاد و توسعه فضاي رقابتي کشور است.