مقاله جايگاه توسعه در مقياس خرد و محله اي در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: محله اوين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: جايگاه توسعه در مقياس خرد و محله اي در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: محله اوين)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله پايداري شهري
مقاله توسعه محله اي
مقاله محله اوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي سرگل
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي نيا جميله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توسعه پايدار در تمام ابعاد اجتماع مورد توجه مي باشد که با توجه به اهداف و ابعاد توسعه و ويژگي هاي جوامع مختلف (امکانات، محدوديت ها و …) براي رسيدن به توسعه پايدار به ويژه پايداري شهري راهکارهايي بايد اتخاذ شود که از جمله مي توان به توسعه در سطح محله با توجه به مشارکت شهروندان مورد نظر باشد. در اين مقاله محله، ويژگي هاي آن، اهميت و ضرورت توسعه محله اي و استفاده از الگوي پايداري محله مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به منظور تعيين جايگاه توسعه در مقياس محله اي، محله اوين به عنوان نمونه موردي مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد اجتماعي و اقتصادي توسعه پايدار از طرق پرسشنامه استخراج گرديده است. نتايج نشان مي دهد که در طول مدت تشکيل شوراياري محله اوين، برگزاري نشست با مردم و استفاده از تخصص و مهارت هاي ساکنين در اداره محله افزايش يافته است و کمک به ايجاد بنگاه هاي کوچک و زود بازده در سطح محله تغيير چنداني نداشته است.