مقاله جايگاه حقوق مالکيت در انديشه ها و مکاتب اقتصادي (با تاکيد بر ديدگاه نهادگرايان جديد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: جايگاه حقوق مالکيت در انديشه ها و مکاتب اقتصادي (با تاکيد بر ديدگاه نهادگرايان جديد)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق مالکيت
مقاله مکتب کلاسيک ها
مقاله مکتب نهادگرايان جديد
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي علي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به دنبال نشان دادن اهميت و جايگاه حقوق مالکيت در انديشه هاي اقتصاددانان است. بدين منظور ديدگاه برخي از اقتصاددانان کلاسيک مانند لاک، آدام اسميت، سي، ريکاردو، مالتوس، جان استوارت ميل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگراي جديد مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارایه شده است. از يافته هاي اين مطالعه اين است که اقتصاددانان کلاسيک بر اهميت حقوق مالکيت به عنوان شرط لازم براي رشد و توسعه اقتصادي تاکيد کافي نکرده و از آن غفلت ورزيده اند. اما از اواسط دهه ۱۹۶۰، اقتصاددانان نهادگراي جديد، حقوق مالکيت را با جزیيات بيشتر مطرح کرده و در واقع به احياي مجدد نقش حقوق مالکيت در فرايند رشد و توسعه اقتصادي پرداختند. از ديدگاه اين اقتصاددانان، تعريف روشن از حقوق مالکيت و حفاظت از آن نقش بسيار اساسي در فرايند رشد اقتصادي دارد.