مقاله جايگاه «دل» در معرفت شناسي ديني پاسکال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: جايگاه «دل» در معرفت شناسي ديني پاسکال
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسکال
مقاله دل
مقاله باور رياضي
مقاله باور ديني
مقاله معرفت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي سياووش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پاسکال، در باب نظريه هاي توجيه معرفت شناختي، حامي «نظريه مبناگروي» است. از منظر او، باورهاي پايه بر سه قسم اند: باورهاي پايه تجربي، باورهاي پايه رياضي، و باورهاي پايه ديني. پاسکال، توجيه باورهاي پايه تجربي را از طريق «تجربه»، و توجيه دو قسم رياضي و ديني را از طريق منبعي موسوم به «دل» مي داند. اين مقاله مي کوشد با واکاوي آثار پاسکال، جايگاه «دل» را در انديشه پاسکال، در مقام توجيه باورهاي پايه رياضي و ديني، به خصوص باورهاي ديني، نشان دهد، و بدين وسيله، تقريري روشن از معرفت شناسي او ارايه کند. همچنين مي کوشد تا معلوم سازد از منظر پاسکال، تفاوت دل با عقل چيست، و چرا پاسکال در نظام معرفت شناسي خود، دل را به جاي عقل به کار گرفته است.