مقاله جايگاه رسانه در جهان عرب با تاکيد بر اينترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۹۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: جايگاه رسانه در جهان عرب با تاکيد بر اينترنت
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه
مقاله اينترنت
مقاله جهاني شدن
مقاله جهان عرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر جهاني شدن، فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي به طور گسترده رشد و توسعه يافته و جهان را با حجم وسيعي از اطلاعات و داده هاي گوناگون و متنوع روبه رو ساخته است که در ميان رسانه هاي گروهي، اينترنت و شبکه هاي ماهواره اي و تلويزيوني در اين ارتباط بسيار پرظهور و تاثيرگذار بوده اند. جهان عرب نيز علي رغم پيشرفت هاي اينترنتي و تلويزيوني از جمله احداث و تاسيس شهرک هاي رسانه اي در کشورهاي امارات متحده عربي و بحرين و … و رفع برخي موانع عيني و ذهني که تا به حال داشته است، هنوز هم لازم است ضمن اصلاح زيرساخت هاي متناسب با تحولات جديد، گام هاي بلندتري را براي رسيدن به نقطه مطلوب بردارد. در اين مقاله سعي مي شود ضمن تبيين جايگاه رسانه و اينترنت در کشورهاي عربي، مهمترين موانع و مشکلات فراروي جهان عرب بررسي شود. بي شک امواج وسيع اطلاعات و تبليغات از طريق شاهراههاي ارتباطي و شبکه هاي متعدد فضايي غربي ضمن آنکه حامل و حاوي مطالب مفيد و اطلاعات ارزشمند علمي است به طور قطع، تبليغاتي منفي و مخرب، آموزش هاي غيرديني (سکولاريستي) و غيراخلاقي و انديشه هاي مخدر اسلام ستيزي و استعماري را نيز به همراه خواهد داشت. بنابراين جهان در حال توسعه و از جمله دنياي عرب بايد با احتياط و آمادگي کامل ضمن اخذ جوانب مثبت و مفيد وجوه فرهنگي و اطلاعات و دانش تخصصي غرب به دفع جوانب منفي، غيراخلاقي و مفاهيم بيگانه که امروزه به «تهاجم فرهنگي غرب» تعبير مي شود، بپردازد. بي شک به علت نياز روزافزون بشر به همکاري و تعاون و مبادلات علمي و فرهنگي، بايد با دنيا و از جمله جهان غرب ارتباط داشت و تعاملات دوسويه و البته متوازن و متعادل برقرار کرد. به علاوه اينکه امروزه به علت پديده جهاني شدن و ماهيت ارتباطات نوين تقريبا مرزهاي بين المللي برداشته شده و افکار و انديشه هاي بيگانگان از طريق شبکه هاي مجازي و رسانه اي نه تنها قلمرو کشورها را در نورديده، بلکه به حريم خانه ها نيز راه يافته است. در عين حال اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که فناوري اطلاعات راه را براي ارايه انديشه ها و طرح نظرات و آراي نخبگان فراهم کرده است. بنابراين اکنون فرصت مناسبي براي انطباق پذيري فرهنگي پديد آمده که دولتها مي توانند با اغتنام از فرصت، ضمن برنامه ريزي مناسب و آموزش هاي لازم و نيز بهره گيري از نظرات نخبگان بومي با تهاجم فرهنگي مقابله کنند.