مقاله جايگاه رژيم امنيتي منع اشاعه در سياست خارجي آمريكا (۲۰۰۷- ۱۹۴۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: جايگاه رژيم امنيتي منع اشاعه در سياست خارجي آمريكا (۲۰۰۷- ۱۹۴۹)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسنار
مقاله كوكوم
مقاله ام تي سي آر
مقاله نظريه ي رژيم بين المللي امنيتي
مقاله رژيم منع اشاعه
مقاله استراتژي امنيتي آمريكا
مقاله ان پي تي
مقاله تكنولوژي پيشرفته ي دو منظوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان حسيني سيداصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم «منع اشاعه »به سياست ها و اقدام هايي اشاره دارد كه در سطوح ملي و بين المللي در جهت اعمال نظارت و كنترل بر جريان انتقال سلاح هاي كشتار جمعي و تكنولوژي هاي پيشرفته مربوط شكل مي گيرد. بر اين مبنا، اين مفهوم از ارتباط ماهوي خاصي با ترتيبات چند جانبه ناظر بر صدور تكنولوژي برخوردار است، نهادهاي بين المللي كه از بعد نظري در چارچوب «نظريه رژيم هاي بين المللي امنيتي» معنا مي يابد. در اين نوشتار، ضمن آشنايي با ويژگي نظري و كاركردي ترتيبات ياد شده، به ويژه كوكوم، ان پي تي، ام تي سي ار و وسنار سعي مي شود جايگاه ترتيبات مزبور به عنوان عناصر اصلي رژيم جهاني منع اشاعه در سياست خارجي (امنيتي) آمريكا (در دوره هاي جنگ سرد و بعد از آن) مورد بررسي قرار گيرد.