مقاله جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه فمينيسم
مقاله تئاتر دفاع مقدس
مقاله ادبيات نمايشي
مقاله جايگاه زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدسقايان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري سيدميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه فمينيسم به عنوان يکي از نظريه هاي مطرح عصر حاضر، تلاش دارد مطالعات جهان پيرامون خود را در معرض پرسشي اساسي قرار دهد: «درباره زنان چه مي دانيم؟» از درون اين پرسش سوال هاي مهم ديگري مطرح مي شود: موقعيت زنان چگونه است؟ و زنان در اين موقعيت ها، چه تاثيري دارند و چه مي کنند؟ در اين مقاله به نقد و بررسي ادبيات نمايشي دفاع مقدس با تاکيد بر جايگاه زن در شش نمايشنامه شاخص از اين جريان هنري معاصر ايران خواهيم پرداخت. با آن که دفاع مقدس ملت ايران بدون هيچ گونه تمايز جنسيتي، زنان و مردان را درگير خود ساخته بود، اما جايگاه زنان در نمايشنامه هاي دفاع مقدس متزلزل و ميزان تاثيرگذاري آنان در زندگي فردي و اجتماعي در دنياي متن آثار نمايشي، کم اهميت تصوير شده است. تحليل کارنامه سي ساله ادبيات نمايشي دفاع مقدس چه از نظر کمي و چه از نظر کيفي، بر اساس روي کردهاي ليبرال فمينيسم تا فمينيسم اسلامي، نشان مي دهد اين آثار نتوانسته اند بازتاب دهنده جايگاه واقعي زن و نقش غيرقابل انکار او در دوران جنگ و پس از آن، باشند.