مقاله جايگاه زن در دوران پيش از تاريخ:مطالعه موردي پيکرک هاي محوطه حاجيلار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه زن در دوران پيش از تاريخ:مطالعه موردي پيکرک هاي محوطه حاجيلار
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسنگي
مقاله پيکرک مونث
مقاله اندام هاي زنانه
مقاله مادرخدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزمندي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: کزازي سيده ماندان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين جستار کوشيده ايم تا پيکرک هاي محوطه حاجيلار را در آناتولي مرکزي مورد بررسي و پژوهش قرار دهيم. زمينه بنيادين اين جستار پيکرک هاي مونث به دست آمده از طبقه VI حاجيلار است که فرهنگ دوره نوسنگي جديد را دربر مي گيرد. افزون بر آن، پاره اي از ديدگاه ها و فرضيات مطرح شده در زمينه کارکرد و چيستي پيکرک ها نيز در اين جستار گردآوري و واکاوي شده است. در راستاي شناخت هرچه بيشتر پيکرک هاي حاجيلار، کارکرد آن ها و در نهايت ارتباط اين داده ها با جايگاه زنان در دوره پيش از تاريخ، به ناچار نگاهي گذرا و فراگير به کليت پيکرک ها افکنده ايم. اميدواريم که توانسته باشيم در اين جستار، جمع بندي و ارزيابي مناسب و مطلوبي از اين ديدگاه ها ارايه دهيم.