مقاله جايگاه شركت هاي فراملي در اقتصاد بين الملل و چشم اندازهاي آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: جايگاه شركت هاي فراملي در اقتصاد بين الملل و چشم اندازهاي آينده
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکتهاي فراملي
مقاله شرکتهاي چندمليتي
مقاله جهاني شدن
مقاله اقتصاد شرکتي
مقاله بنگاه خانوادگي
مقاله کشورهاي در حال توسعه
مقاله کشورهاي توسعه يافته
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله سرمايه گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن تاجاني شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل گيري و پيدايش شرکتهاي فراملي در سده بيستم يکي از مناقشه انگيزترين پديده هاي اقتصاد جهاني بوده است. طي اين مدت اين شرکتها به گونه اي عمل کردند که به ندرت مي توان کشوري را يافت که به شکلي در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. برغم اختلاف نظرها و طرح ديدگاههاي متفاوت در خصوص تأثيرات منفي و مثبت اين شرکتها در صحنه اقتصاد جهاني و بويژه در ارتباط با کشورهاي توسعه نيافته، نمي توان از نفوذ فزاينده آنها در اقتصاد جهاني و حتي در حاکميت و اقتدار دولتها بي تفاوت گذشت به گونه اي که عملکرد اين شرکتها با ابعاد مختلف زندگي کشورهاي در حال توسعه آن چنان در هم آميخته است که شناخت و تجزيه و تحليل اوضاع اقتصادي و اجتماعي اين کشورها بدون توجه به نقش شرکتهاي فراملي امري محال به نظر مي رسد. برغم علاقه مندي شرکتهاي فراملي به سرمايه گذاري در کشورهاي توسعه يافته صنعتي، کشورهاي در حال توسعه هم اين بار با حسن ظن کافي با اتخاذ سياستهايي در صدد جلب توجه اين شرکتها جهت سرمايه گذاري در کشورشان هستند که البته تصميم نهايي اين شرکتها براي تعيين محل فعاليت خود مبتني بر برداشتي است که آنها از منافع حاصل از هر محل با احتساب مخاطره هاي احتمالي دارند.