مقاله جايگاه شرکاي ايران در ديپلماسي تجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه شرکاي ايران در ديپلماسي تجاري
این مقاله دارای ۵۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديپلماسي تجاري
مقاله شرکاي تجاري
مقاله رتبه بندي کشورها
مقاله طرف هاي تجاري ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نياز هاي هر کشور به منظور اتخاذ سياست تجاري مناسب، آگاهي از جايگاه کشور هاي طرف تجاري و اولويت هر کشور در برقراري روابط تجاري است. اما از آنجا که اکثر شيوه هاي رتبه بندي کشورها از لحاظ سياسي توسط نهاد هاي غربي صورت مي گيرد، احتمال مي رود که گرايش سياسي کشور هاي غربي در اين محاسبات، چه در تعيين شاخص ها و چه در تعيين امتياز هريک از عوامل تاثيرگذار، بي تاثير نباشد. لذا لازم است که هر کشور، در ارزيابي  هاي بين المللي، با احتياط از آمار و اطلاعات مراکز علمي و تحقيقي بين المللي استفاده کند و ويژگي ها و منافع مختص خود را در نظر گيرد. بر اين اساس، در بررسي عوامل سياسي موثر در تعيين طرف هاي تجاري براي کشور ما، لازم ديده شد با درنظر گرفتن منافع ملي کشور، شاخص هاي مستقلي براي جمهوري اسلامي ايران طراحي شود. يافته  هاي پژوهش حاضر حاکي از آن است که، مي توان با بهره گيري از مولفه ها و ابزار هاي ديپلماسي تجاري، روابط خارجي کشور را به نحوي توسعه داده و عمق بخشيد که اين روابط، با توجه به اصل تعيين کنندگي عوامل اقتصادي در برقراري روابط تجاري در سطح بين المللي و تعاملات موجود کشور هاي جهان، منافع ملي کشور را در بعد توسعه روابط اقتصادي ـ تجاري تامين کند.