مقاله جايگاه فعاليتهاي جسماني در اوقات فراغت دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: جايگاه فعاليتهاي جسماني در اوقات فراغت دانشجويان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله دانشجويان
مقاله فعاليتهاي جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبكار عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسانها در طول روز عمدتا داراي دو بخش اصلي ازفعاليتها هستند. فعاليتهاي مربوط به شغل و اوقات فراغت. اوقات فراغت بخشي از ساعتها و يا لحظات است كه در آن فرد بدون احساس اجبار بدور از فعاليتهاي شغلي و نيازهاي زيستي به فعاليتهايي نظير بازي و تفريح دست مي زند كه باعث احساس رضايت وي مي گردد. اوقات فراقت بخشي از زندگي است كه مي تواند باعث رشد و تكامل انسانها و يا باعث انحطاط و بزهكاري و نهايتا سقوط جامعه گردد .فعاليتهاي جسماني و ورزش باعث رشد انسان در ابعاد جسم و روح مي گردد لذا توجه به اين پديده مورد توجه بسياري از جوامع جهت استفاده در سطح كلان قرار گرفته است. جوانان هر كشوري آينده سازان آن كشور بشمار مي روند. عادتها و نحوه گذران اوقات اين قشر در حال حاضر زمينه ساز فعاليتهاي آينده آنان در جامعه است. در اين ميان روش و طريقه زندگي دانشجويان به لحاظ تاثير گذاري بيشتر در سرنوشت كشور بايستي مورد مطالعه قرار گيرد. اين مطالعات به لحاظ تاثيرپذيري از شرايط زماني و مكاني تكرارپذير و يافته هاي آن مربوط به دوره ها خاص و نيز مكان جغرافيايي خاص است. توجه به فعاليتهاي جسماني و ورزش در دانشگاه بدلايل مختلف به عنوان يكي از روشهاي موثر گذران اوقات فراغت است. در تحقيق حاضر نحوه گذران اوقات فراغت و جايگاه فعاليتهاي جسماني در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر مورد بررسي قرار گرفت. در پژوهش حاضر ۳۸۵ دانشجو به عنوان نمونه آماري از طريق روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و پرسشنامه اوقات فراغت در بين آنها توزيع گرديد. تجزيه و تحليل آماري به كمك نرم افزاركامپيوتري از ۳۷۵ پرسشنامه قابل استفاده نشان داد كه ۶۴ درصد دانشجويان اوقات فراغت خود را عصر و شب مي گذرانند. تماشاي تلويزيون براي دختران دانشجو و آزمودنيهاي پسر گوش دادن به موسيقي را بيش از همه فعاليتها مورد نظر مي دهند. ورزش در رتبه هشتم فعاليتهاي فراغتي دانشجويان پسر و رتبه دهم دانشجويان دختر قرار دارد كه فقط ۴۴ درصد دانشجويان در هفته فعاليت جسماني (بجز واحد تربيت بدني ۱ و ۲) دارند. از بيست رشته ورزشي فعلي پياده روي، نرمش و فوتبال سه رشته اول فعاليتهاي جسماني هستند. در رشته هاي مورد علاقه شنا، واليبال، پياده روي و فوتبال قرار دارند. دانشجويان تنبلي و بي حوصلگي (۱۳٫۲ درصد) را اصلي ترين عامل در دوري از ورزش توصيف كردند. انگيزه اصلي دانشجويان براي پرداختن به ورزش کسب نشاط و لذت ۲۵٫۵) درصد) بوده است.