مقاله جايگاه قدرت نظامي در تثبيت هژموني آمريکا (پس از پايان جنگ سرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: جايگاه قدرت نظامي در تثبيت هژموني آمريکا (پس از پايان جنگ سرد)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هژموني
مقاله قدرت نظامي
مقاله هژموني آمريکا
مقاله تثبيت هژموني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجورلو محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اعتبار علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي ويژگي هاي قدرت هاي بزرگ از حيث تاثير گذاري بر مولفه هاي روابط بين الملل و نيز ايفاي نقش در مناطق و قلمروهاي ژئوپليتيکي جهان به منظور تامين منافع خود از اهميت خاصي برخوردار است. بحث هژموني از جمله همين ويژگي هاست که به طور خاص در مورد آمريکا بايد مورد مداقه قرار گرفته و ابعاد و ويژگي هاي آن تبيين گردد. براي بازشناسي بهتر روندي که آمريکا براي تثبيت هژموني خود بکار گرفته است، بايد به يکي از مولفه هاي مهم در اين ميان که همانا موضوع قدرت نظامي است، پرداخته شود.
مقاله حاضر با رويکرد ژئوپليتيک، بحثي پيرامون مفاهيم هژموني (تعاريف و ويژگي ها، قدرت هژمونيک و مکانيزم هاي متصور براي تثبيت هژموني) ارايه نموده و در ادامه، ابعاد مختلف هژموني آمريکا، فرصت ها و چالش هاي پيش روي و نيز جايگاه قدرت نظامي اين کشور را براي تثبيت هژموني خويش در جهان مورد توجه قرار داده و در انتها به نتيجه گيري پرداخته است.