مقاله جايگاه قصر و حصر در علم معاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: جايگاه قصر و حصر در علم معاني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم معاني
مقاله حصر و قصر
مقاله طرق قصر
مقاله انواع قصر
مقاله مقاصد قصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش گامي در جهت بازبيني، نقد و تبيين جايگاه حصرو قصر به عنوان يكي از فصول مهم فن معاني و از ابزارهاي بلاغي كارآمد در تحليل متون است. اين مبحث كه مربوط به سطوح دروني كلام و لايه هاي پنهان انديشه گوينده است، از نخستين كتابهاي معاني تا دوره معاصر مورد توجه اهل بلاغت بوده و بخشي مفصل و مجزا را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر اين ابزار بلاغي، مورد استفاده متنوع و مكرر شعرا، نويسندگان و عرفاي مؤلف قرار گرفته است. براين اساس حصـر و قصـر قابليت بلاغي مشتركي ميان گوينده و مخاطب اوست. گوينده براي تبيين و القاي انديشه هاي دروني خود و مخاطب، اعم از پژوهشگر يا خواننده عادي، در جهت تحليل و تفهيم محتواي آثار.